0

Поверителност на данните

         ДАРИЯ КОЗМЕТИКС ЕООД се ангажира да гарантира поверителността на непубличната информация и личните данни, предоставени от всички ПОТРЕБИТЕЛИ и от всички посетители и ползватели на електронен магазин  www.everest.bg.


Предоставените от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ лични данни се администрират изцяло от „ДАРИЯ КОЗМЕТИКС“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 204941743, ИН по ЗДДС: BG204941743, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Босилек“ № 11, ет. 2, тел. за контакт 0897700777 и електронна поща: sales@everest.bg


 


         ПОТРЕБИТЕЛИТЕ предоставят доброволно следните лични данни: 


·    Клиентски данни, необходими за регистрация – име, фамилия, електронна поща, телефон и парола.  Данните са необходими за достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ  до персоналния му профил, за да бъде идентифициран от ДАРИЯ КОЗМЕТИКС ЕООД и за кореспонденция. Данните за регистрация се съхраняват на сървъра на www.everest.bg за неопределено време. За да се откаже ПОТРЕБИТЕЛЯТ от съхраняванетона неговите данни, следва да заяви това на електронна поща  sales@everest.bg. 


·    Клиентски данни, необходими за поръчка и доставка – име, фамилия, електронна поща, адрес за доставка и телефон за връзка. Предоставят се и на куриерските фирми  с цел изпълнение на доставките. Данните за регистрация се съхраняват на сървъра на www.everest.bg за неопределено време. За да се откаже ПОТРЕБИТЕЛЯТ от съхраняването на неговите данни, следва да заяви това на електронна поща  sales@everest.bg. 


·    Други данни – освен посочената по-горе информация, ДАРИЯ КОЗМЕТИКС ЕООД събира информация индиректно чрез използване на кукита (бисквитки – cookies), разгледани по-долу в настоящите Общи условия.


 


        ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сезадължават да подават достоверна информация и данни, свързани с осигуряването на доставката на продуктите и уведомяват незабавно ДАРИЯ КОЗМЕТИКС ЕООД при невъзможност да получат същите. При промени в предоставената информация по т.52 ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават да актуализират данните си своевременно.


       ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават незабавно да уведомяват ДАРИЯ КОЗМЕТИКС ЕООД за всеки нерегламентиран достъп до данните им, както и за всички действия, свързани с използване на потребителското им име и парола.


       ДАРИЯ КОЗМЕТИКС ЕООД може да използва личните данни единствено и само за целите на извършваните от дружеството услуги, като същите по никакъв начн не се предоставят на трети лица. ДАРИЯ КОЗМЕТИКС ЕООД не извършва търговски сделки или друг тип прехвърляне към трети лица на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.


      ДАРИЯ КОЗМЕТИКС ЕООД може да предостави лични данни, само в случаите, когато това се изисква със закон или когато тези данни са изискани от страна на правораздавателните органи и полицията с цел предотвратяване и/или разкриване на престъпление .